Materiali in Tehnologije. Informacione tehnologije, kao pojam, imaju dva značenja. The overall rank of Materiali in Tehnologije is 14981. Topics of particular interest include metallic materials, inorganic materials, polymers, vacuum technique and lately nanomaterials. SCImago Journal Ranka, Kemija u industriji 57(2008)5, 262-267. Materiali in Tehnologije. Materiali in tehnologije. It measures the scientific influence of the average article in a journal, it expresses how central to the global scientific discussion an average article of the journal is. According to SCImago Journal Rank (SJR), this journal is ranked 0.265. SJR impact factor of Materiali in Tehnologije, 1580-2949, SCImago Journal Rank, impact factor It considers the number of citations received by a journal and the importance of the journals from where these citations come. 2. Cilj predmeta je študente naučiti razumevanja osnovnih sodobnih materialov in tehnologij, integrirane zaščite okolja v tehnološkem postopku in načrtovanja novega produkta. It is used for the recognition of journals, newspapers, periodicals, and magazines in all kind of forms, be it print-media or electronic. V kakšne namene najpogosteje uporabljamo bakrove zlitine v elektrotehniki? Academic field: MATERIALS SCIENCE. It considers the number of citations received by a journal and the importance of the journals from where these citations come. Please edit it freely or. NOVI MATERIJALI I ODRŽIVE TEHNOLOGIJE 2 VIZIJA Crna Gora sa modernizovanom i održivom industrijom koja, stimulisanjem primjene savremenih materijala i tehnologija zasnovanih na domaćem znanju, inovacijama, prirodnim resursima i principima cirkularne ekonomije, omogućava veću konkurentnost na međunarodnom tržištu. Evaluated in: Directory of Open Access Journals. SCImago (2007), SJR — SCImago Journal & Coun-SLIKA 6 - HTML kod za preuzimanje na vlastite mre`ne stranice try Rank, www.scimagojr.com, 10. It considers the number of citations received by a journal and the importance of the journals from where these citations come. The impact factor (IF), also denoted as Journal impact factor (JIF), of an academic journal is a measure of the yearly average number of citations to recent articles published in that journal. Cilji in kompetence. It is used for the recognition of journals, newspapers, periodicals, and magazines in all kind of forms, be it print-media or electronic. 335-338 Ispravka ISI/Web of Science Elečas Rang časopisa Citati: ISI/Web of Science Scopus b) kot izolacijski material. ISSN: 1066-7857. MATERIALI IN TEHNOLOGIJE (2) Št. Laboratorija za tehnološke procese, tehnoekonomsku optimizaciju i virtuelno projektovanje . Research Hotspot. The chart shows the evolution of the average number of times documents published in a journal in the past two, three and four years have been cited in the current year. leto 2012/2013. The two years line is equivalent to journal impact factor ™ (Thomson Reuters) metric. Fakulteta tesno sodeluje z Inštitutom Andrej Marušič Univerze na Primorskem, kjer trenutno opravlja raziskovalno dejavnost večina visokošolskih učiteljev in sodelavcev UP FAMNIT. It's publishing house is located in Slovenia. An ISSN is a unique code of 8 digits. The h-index is a way of measuring the productivity and citation impact of the publications. informacione tehnologije u oblasti životne sredine. Seznanjanje z lastnostmi materialov v elektrotehniki. SCImago Journal Rank is an indicator, which measures the scientific influence of journals. (SCImago Journal Rank), ... (na primer Geodetski v estnik ter Materiali in . Praktični pouk. Wiley MATERIALI IN TEHNOLOGIJE related ISSN: 1580-3414 Country: Slovenia. 45, issue 3, p. 221-226: ... SCImago Journal Rank: IPP: SCImago Impact per Publication: CS: Scopus CiteScore (Note: The metrics are not comparable against one another.) Revija Materiali in tehnologije je znanstvena serijska publikacija, ki objavlja izvirne in tudi pregledne znanstvene članke ter tehnične novice, ki obravnavajo teoretična in praktična vprašanja naravoslovnih ved in tehnologije na področjih kovinskih in anorganskih materialov, polimerov, vakuumske tehnike in v zadnjem času tudi nanomaterialov. * Required. Materiali in tehnologije •znanje o materialih, ki se uporabljajo v elektrotehniki Dejstvo #1: Boljše lastnosti materialov in novi izdelavni postopki omogočajo napredek na vseh področjih tehnike. 52, issue 1, p. 15-18: ISSN: 1580-2949 (Sherpa/RoMEO, JCR) Journal Impact This chart shows the development of journal-level impact metrics in time. The fee is 400 EUR (+ 23 % VAT amount) until the end of 2020. Materials Science-Poland online ISSN: 2083-134X (est. According to SCImago Journal Rank (SJR), this journal is ranked 0.282. Citescore is produced by Scopus, and can be a little higher or different compared to the impact factor produced by Journal Citation Report. 52, issue 1, p. 3-8: ISSN: 1580-2949 (Sherpa/RoMEO, JCR) Journal Impact This chart shows the development of journal-level impact metrics in time. The organization or individual who handles the printing and distribution of printed or digital publications is known as Publisher. Springer People also search for: International Materials Reviews, Surface Science Reports, Acta Materialia, Sensors and Actuators, B: Chemical, Chemical Communications, more. Materiali in Tehnologije. MATERIALI IN TEHNOLOGIJE, (2020), vol. Journal Impact Trend Forecasting System provides an open, transparent, and straightforward platform to help academic researchers Predict future journal impact and performance through the wisdom of crowds. 2009. Polprevodniški materiali a) materiali za polprevodniške diode in tranzistorje, b) materiali za termistorje, varistorje, fotocelice, fotoupore, fototranzistorje, ipd. Not every article in a journal is considered primary research and therefore "citable", this chart shows the ratio of a journal's articles including substantial research (research articles, conference papers and reviews) in three year windows vs. those documents other than research articles, reviews and conference papers. Email(will not be published) Praktični pouk. 1. Note: The impact factor shown here is equivalent to citescore and is, therefore, used as a replacement for the same. It is published by Institut za kovinske materiale in tehnologije Ljubljana. Mehanska obdelava materialov. Međutim, u akademskom smislu, pojam informacionih tehnologija se vezuje za Tehnologija. Savremena poslovanja se sve više oslanjaju na tehnologije koje predviđaju postupno ukidanje brojnih rutinskih operacija koje se obavljaju ručno i njihovu zamenu automatizovanim sistemima i kontrolama. 54 br. SCImago Journal Rank is an indicator, which measures the scientific influence of journals. Subject: PHYSICS AND SPACE SCIENCES; INDUSTRIAL ENGINEERING; CHEMISTRY. The journal MATERIALI IN TEHNOLOGIJE/MATERIALS AND TECHNOLOGY is a scientific journal, devoted to original papers and review scientific papers concerned with the areas of fundamental and applied science and technology. 11-15 Ispravka ISI/Web of Science Članak Elečas Rang časopisa službu upravitelja stroja iz područja Tehnologije materijala Oblici provođenja nastave i usvajanja znanja Predavanja 30 Multimedija i Internet Vježbe Konzultacije 15 Pojedinačni rad - Projekti ili terenski rad Skupni seminari - Drugi praktičan rad Laboratorijski rad 30 Ostalo The SJR is a size-independent prestige indicator that ranks journals by their 'average prestige per article'. materiali in tehnologije journal Chemistry-An Asian Journal Chemical Society Reviews Materiali free in materiali in tehnologije journal Tehnologije Materials Science and Engineering B-Advanced Functional Solid-State Materials Materials Science and Technology Annali Di Matematica Pura Ed Applicata Science and Technology of Advanced Materials. 3. Sadrže predloge za izradu praktičnih vežbi, koji upućuju na gradivo iz udžbenika i materijal neophodan za njihovo izvođenje. 5. SCImago Journal Rank (SJR): 0.450 ℹ SCImago Journal Rank (SJR): 2019: 0.450 SJR is a prestige metric based on the idea that not all citations are the same. The best quartile for this journal is Q3. SJR SNIP H-Index Citescore. Journal Impact. 0392-6338 Materiali e Discussioni per l'Analisi dei Testi Classici 1580-2949 Materiali in Tehnologije 0025-5300 Materialpruefung/Materials Testing 0043-2822 Materials and Corrosion - Werkstoffe und Korrosion 0264-1275 Materials and Design 1042-6914 Materials and Manufacturing Processes Source: https://www.scimagojr.com/journalrank.php, IEEE Article It is based on the idea that 'all citations are not created equal'. IZLOG KNJIGA Susan Mossman Fantastic Plastic productdesign + consumer culture black dog publishing, London MATERIALI IN TEHNOLOGIJE Št. 3. Prepoznavanje, izdelava vezij. … • Spoznati želimo uporabnost materialov na področju elektrotehnike. Materiali in tehnologije. Materials Technology Impact Factor, IF, number of article, detailed information and journal factor. SJR uses a similar algorithm as the Google page rank; it provides a quantitative and a qualitative measure of the … SCImago Journal Rank is an indicator, which measures the scientific influence of journals. It considers the number of citations received by a journal and the importance of the journals from where these citations come. največji del raziskav posveča področju Materiali, s pod področjem Kovinski materiali. SJR is a measure of scientific influence of journals that accounts for both the number of citations received by a journal and the importance or prestige of the journals where such citations come from The ISSN of Materiali in Tehnologije is 15802949, 15803414. 2011, vol. 54, issue 3, p. 345-347: ISSN: 1580-2949 (Sherpa/RoMEO, JCR) Journal Impact This chart shows the development of journal-level impact metrics in time. U najširem smislu, pojam informa-cionih tehnologija se često koristi umesto pojma računarstvo, tj. NB: “Materials Transactions” succeeded to “Materials Transactions, JIM” published by The Japan Institute of Metals and Materials. 2020, vol. Journals for Free (J4F) provides a large database of links to Technology and Engineering free scientific journals available on the web. The impact factor (IF) 2018 of Materiali in Tehnologije It is based on the idea that 'all citations are not created equal'. The set of journals have been ranked according to their SJR and divided into four equal groups, four quartiles. Review Speed. MATERIALI IN TEHNOLOGIJE / MATERIALS AND TECHNOLOGY MiT is a scientific serial publication that publishes original, review scientific papers and technical news in theoretical and applied natural sciences and technologies from the fields of metallic and inorganic materials, polymers, vacuum technology and lately also nanomaterials. According to SCImago Journal Rank (SJR), this journal is ranked 0.283. 0155 Katedra za metrologiju, kvalitet, pribore, alate i ekološko-inženjerske aspekte. SCImago Journal Rank is an indicator, which measures the scientific influence of journals. 3. SCImago Journal Rank (SJR) 2019: 0.132 ℹ SCImago Journal Rank (SJR): The SJR is a size-independent prestige indicator that ranks journals by their 'average prestige per article'. ISSN: 1580-3414,1580-3414,1580-2949 Está en índices de citas (Science Citation Index Expanded, Scopus) = +3.5Está al tiempo en WoS (AHCI, SCIE o SSCI) y en Scopus (Science Citation Index Expanded, Scopus) = +1Está en una base de datos de indización y resumen o en DOAJ (, DOAJ) = +3Antigüedad = 53 años (fecha inicio: 1967) MATERIALI IN TEHNOLOGIJE, (2016), vol. Materiali in Tehnologije has an h-index of 20. 219 21:45 6 Razdelitev (razvrstitev) elektrotehničnih materialov • Elektrotehnični materiali imajo … Only Open Access Journals Only SciELO Journals Only WoS Journals Laboratorije. Materiali in Tehnologije is published by Institut za kovinske materiale in tehnologije Ljubljana. SCImago Journal Rank is an indicator, which measures the scientific influence of journals. Scimago Journal Ranking (2013): 0,133 Hirsh Index: 1 Availability: 2000-present 0154 Katedra za tehnologije oblikovanjem i inženjerstvo površina. International Journal of Polymer Science publishes research on the chemistry and physics of macromolecules, including the synthesis and characterisation of polymeric materials and polymerisation processes, both theoretical and experimental. Journals can be searched using free text and filtered by category, language and … It is based on the idea that 'all citations are not created equal'. According to SCImago Journal Rank (SJR), this journal is ranked 0.265. 1, str. SCImago Journal Rank (SJR) 2019: 0.132 ℹ SCImago Journal Rank (SJR): The SJR is a size-independent prestige indicator that ranks journals by their 'average prestige per article'. Q1 (green) comprises the quarter of the journals with the highest values, Q2 (yellow) the second highest values, Q3 (orange) the third highest values and Q4 (red) the lowest values. 2018, vol. It means 20 articles of this journal have more than 20 number of citations. 45 br. Abstrakt: Surface plasma treatment techniques for modification of biomedical polymeric materials are presented. Materials Technology: Advanced Performance Materials is dedicated to bridging the gap between innovation and application of cutting-edge technologies and science through succinct, accurate and current reporting of developments worldwide in the synthesis and processing of advanced materials and their applications. The h-index is defined as the maximum value of h such that the given journal/author has published h papers that have each been cited at least h number of times. Journals for Free (J4F) provides a large database of links to free scientific journals available on the web. The overall rank of Materiali in Tehnologije is 14981. OA polices: SHERPA/RoMEO color … a) kot prevodni, konstrukcijski, kontaktni in uporovni material. MATERIALI IN TEHNOLOGIJE, (2011), vol. Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Tehnologije tekstilnega oblikovanja sestavljata dve smeri Oblikovanje in razvoj izdelka ter Materiali in tekstilne tehnologije. Tehnologija. Materiali in Tehnologije. For topics on particular articles, maintain the dialogue through the usual channels with your editor. b) jekla. Urejenost gradnikov v snovi. Na taj način, poslovanje funkcioniše kao jedan organizam koji se brižno odnosi prema podacima kako bi mogao da ih koristi. Kako imenujemo bakrove zlitine? ACM Laboratorija za tehnološke procese, tehnoekonomsku optimizaciju i virtuelno projektovanje . c) kot magnetni material. Only Open Access Journals Only SciELO Journals Only WoS Journals Elektronski elementi. is 0.88, which is computed in 2019 as per it's definition. Follow us on @ScimagoJRScimago Lab, Copyright 2007-2020. shows a rising trend. Journal Self-citation is defined as the number of citation from a journal citing article to articles published by the same journal. According to SCImago Journal Rank (SJR), this journal is ranked 0.265. Varna … 403-407 Projekat Ministry of Education, Science and Technological Development, Republic of Serbia; Impol-Seval … External citations are calculated by subtracting the number of self-citations from the total number of citations received by the journal’s documents. Prevodni materiali materiali za vodnike, materiali za upore, materiali za kontaktne pole, materiali za termoelemente, The impact factor (IF) 2018 of Journal of Thermal Engineering is 0.53, which is computed in 2019 as per it's definition.Journal of Thermal Engineering IF is decreased by a factor of 0.2 and approximate percentage change is -27.4% when compared to preceding year 2017, which shows a falling trend. SCImago Journal Rank is an indicator, which measures the scientific influence of journals. Materiali in Tehnologije IF is increased by a factor of 0.18 and approximate percentage change is 25.71% when compared to preceding year 2017, which 0155 Katedra za metrologiju, kvalitet, pribore, alate i ekološko-inženjerske aspekte. The purpose is to have a forum in which general doubts about the processes of publication in the journal, experiences and other issues derived from the publication of papers are resolved. 100% scientists expect Materiali in Tehnologije Journal Impact 2019-20 will be in the range of 1.0 ~ 1.5. It is published by Institut za kovinske materiale in tehnologije Ljubljana. SCImago Journal Rank (SJR) 2019: 0.273 Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2019: 0.488. Fakulteta izvaja študijske programe vseh treh stopenj ter raziskuje na področjih matematike, računalništva in informatike ter na področju naravoslovnih ved. The users of Scimago Journal & Country Rank have the possibility to dialogue through comments linked to a specific journal. njim se označava sve što je veza - no za računare. Materiali in Tehnologije Self-Citation Ratio. 54, issue 3, p. 341-343: ISSN: 1580-2949 (Sherpa/RoMEO, JCR) Journal Impact This chart shows the development of journal-level impact metrics in time. Czech MS journals: background, methods, results; Materiali in Tehnologije (SI): methods, background; Materials Science and Technology (international): methods, results. Coverage history of this journal is as following: 2007-ongoing. Please refer to Web of Science data source for checking the exact journal impact factor ™ (Thomson Reuters) metric. Metrics: SJR. The journal MATERIALI IN TEHNOLOGIJE/MATERIALS AND TECHNOLOGY is a scientific journal, devoted to original papers and review scientific papers concerned with the areas of fundamental and applied science and technology. Materiali in Tehnologije. The review process for submitted papers is a blind peer review. Materiali in Tehnologije Materials and Technology. 0392-6338 Materiali e Discussioni per l'Analisi dei Testi Classici 1580-2949 Materiali in Tehnologije 0025-5300 Materialpruefung/Materials Testing 0043-2822 Materials and Corrosion - Werkstoffe und Korrosion 0264-1275 Materials and Design 1042-6914 Materials and Manufacturing Processes Journals for Free (J4F) provides a large database of links to Technology and Engineering free scientific journals available on the web. Materiali in Tehnologije is cited by a total of 369 articles during the last 3 years (Preceding 2018). Del raziskav je usmerjen tudi v področje Elektronske komponente in tehnologije s pod področjem Vakuumistika in del raziskav na področje Procesno strojništvo s pod področjem Večfazni sistemi, v okviru katerega poteka modeliranje metalurških procesov. MITPress. Lastnosti in principi delovanja, uporaba. c) nimajo posebnega imena. It considers the number of citations received by a journal and the importance of the journals from where these citations come. International Collaboration accounts for the articles that have been produced by researchers from several countries. maziva, hladilna sredstva, laki ipd.). Topics of particular interest include metallic materials, inorganic materials, polymers, vacuum technique and lately nanomaterials. 50 br. 4, str. 12.04 %. Materijali za konstruktorsko modelovanje predstavljaju dodatak udžbeniku dodatak i u potpunosti prate Program nastave i učenja. International Scientific Journal & Country Ranking. Predmet se izvaja v programu: Znanost o materialih. 3, str. Evolution of the total number of citations and journal's self-citations received by a journal's published documents during the three previous years. International Scientific Journal & Country Ranking. Journals can be searched using free text and filtered by category, language and presence on other databases. Indexed in: Science Citation Index Expanded, Scopus, DOAJ. Sve ono bez čega ne možemo zamisliti život u savremenim uslovima. This journal has an h-index of 20. SJR acts as an alternative to the Journal Impact Factor (or an average number of citations received in last 2 years). journal self-citations removed) received by a journal's published documents during the three previous years. e) materiali za bimetalne zveze, f) materiali za vezi skozi steklo, g) loti, h) materiali za pokovinjanje, i) materiali za naparevanje, j) superprevodni materiali. Publishing with this journal. 0154 Katedra za tehnologije oblikovanjem i inženjerstvo površina. Materiali in Tehnologije; Acceptance Rate. Data Source: Scopus®, Metrics based on Scopus® data as of April 2020, Institute of Metals Technology, Ljubljana. ISSN stands for International Standard Serial Number. 3 Računar Apple IIc je koristio MOS 65c02 mikroprocesor sa RAM memorijom od 128KB (u dve 64K „banke“, gde se samo jedna mogla adresirati u jedno vreme) i operativnim sistemom DOS 3.3. Skupni predmeti obeh smeri dajejo podlago iz področij osnovnih naravoslovnih ved, informatike, oblikovanja, materialov in poznavanja ekoloških problemov. The overall rank of Materiali in Tehnologije is 14981. Eksterni punjači za mobilne uređaje sa štampom, futrole za mobilne telefone sa štampom, držači za mobilne telefone sa štampom, "bluetooth" zvučnici sa štampon i još mnogo toga možete naći u … 2020, vol. novi materiali, nove tehnologije, naravni materiali, okolje Med dosežki raziskovalcev, ki jih je lani nagradilo mednarodno združenje strokovnjakov za materiale Material ConneXion so tudi izdelki z vgrajeno novo tehnologijo in novimi dodanimi materiali, ki … International Scientific Journal & Country Ranking. Ratio of a journal's items, grouped in three years windows, that have been cited at least once vs. those not cited during the following year. Dejstvo #2: S poznavanjem električnih, mehanskih, in kemičnih lastnosti materialov lahko inženir aktivno It considers the number of citations received by a journal and the importance of the journals from where these citations come. The Bulletin of Materials Science is a bi-monthly journal publishing original research articles, review articles and rapid communications in all areas of materials science. in 1974 as Materials Science, ISSN 0137-1339) is an interdisciplinary journal devoted to experimental research into results on the relationships between structure, processing, properties, technology, and uses of materials. Elsevier 2. The ISSN of Materiali in Tehnologije journal is 15802949, 15803414. 2018, vol. RAZDELITEV ELEKTROTEHNIŠKIH MATERIALOV (II) 1. Materiali in Tehnologije is a journal covering the technologies/fields/categories related to Metals and Alloys (Q3); Polymers and Plastics (Q3). Materiali in tehnologije Naloge za 7. teden 1. Visit the official website of the journal/conference for the call for paper, submission guidelines, notification date, and submission deadlines. Being aimed to internationally provide scientific and technological information in the fields of materials and processing from Japan as the Asian core, “Materials Transactions” is collaboratively published with the agreement of the following Institutes. © 2019-2020 www.resurchify.com All Rights Reserved. Evolution of the number of total citation per document and external citation per document (i.e. The chart shows the ratio of a journal's documents signed by researchers from more than one country; that is including more than one country address. a) broni in medenine. An International Standard Serial Number (ISSN) is a unique code of 8 digits. KRISTALI IN KRISTALITI V kristalu so atomi, ioni ali molekule geometrijsko urejeni po povsem dolo čeni zakonitosti. Aims & Scope. leto 2012/2013 ... pomo žni materiali (npr. According to SCImago Journal Rank (SJR), this journal is ranked 3.658. Šta je to? SCImago Journal & Country Rank, Scopus Sources. SCImago Journal Rank is an indicator, which measures the scientific influence of journals. Only Open Access Journals Only SciELO Journals Only WoS Journals Tehnologija. 1580-2949 (Print) / 1580-3414 (Online) Website About; Articles; About. Journals can be searched using free text and filtered by category, language and presence on other databases. This indicator counts the number of citations received by documents from a journal and divides them by the total number of documents published in that journal. According to SCImago Journal Rank (SJR), this journal is ranked 0.665. Laboratorije. Tekstilnega oblikovanja sestavljata dve smeri Oblikovanje in razvoj izdelka ter Materiali in Tehnologije journal is ranked.! A large database of links to Technology and Engineering free scientific journals on... Ter raziskuje na področjih matematike, računalništva in informatike ter na področju naravoslovnih ved, informatike, oblikovanja materialov... The ISSN of Materiali in Tehnologije is 15802949, 15803414 materials are presented from a journal and the importance the... 'S published documents during the last 3 years ( Preceding 2018 ) and lately nanomaterials za tehnološke,! Treh stopenj ter raziskuje na področjih matematike, računalništva in informatike ter na naravoslovnih! Code of 8 digits is known as Publisher ISSN of Materiali in is. Poslovanje funkcioniše kao jedan organizam koji se brižno odnosi prema podacima kako bi mogao da ih koristi as. Only WoS journals Materiali in Tehnologije Ljubljana Thomson Reuters ) metric polymers and Plastics ( ). Maziva, hladilna sredstva, laki ipd. ) Standard Serial number ( ISSN ) is a unique code 8! Have more than 20 number of total citation per document and external citation per document ( i.e detailed and! Sve što je veza - no za računare programu: Znanost o materialih using... Iz področij osnovnih naravoslovnih ved h-index is a journal and the importance of the journals from where these come... Which is computed in 2019 as per it 's definition filtered by category, language and presence other. For checking the exact journal impact factor ( IF ) 2018 of Materiali in Tehnologije Acceptance... Ranked 0.265 informa-cionih tehnologija se često koristi umesto pojma računarstvo, tj, ( ). Article ' journal self-citations removed ) received by a journal 's published documents during the three previous.... Andrej Marušič Univerze na Primorskem, kjer trenutno opravlja raziskovalno dejavnost večina visokošolskih učiteljev in sodelavcev UP FAMNIT inženir... Dolo čeni zakonitosti the Japan Institute of Metals and materials izradu praktičnih vežbi, upućuju. And lately nanomaterials will be in the range of 1.0 ~ 1.5 bez ne. Source: https: //www.scimagojr.com/journalrank.php, IEEE article Springer ACM materiali in tehnologije scimago Wiley MITPress of April,., oblikovanja, materialov in poznavanja ekoloških problemov the review process for submitted papers is unique. Plastics ( Q3 ) strokovni študijski program 1. stopnje Tehnologije tekstilnega oblikovanja sestavljata dve smeri Oblikovanje in razvoj ter! Science Elečas Rang časopisa Citati: ISI/Web of Science data Source: https //www.scimagojr.com/journalrank.php... Been produced by journal citation Report created equal ' as a replacement for the call for paper, submission,! Raziskovalno dejavnost večina visokošolskih učiteljev in sodelavcev UP FAMNIT data Source:,... ) Website About ; articles ; About, pribore, alate i ekološko-inženjerske aspekte, Scopus and. Sjr acts as an alternative to the impact factor ( IF ) 2018 Materiali... Number of citations received by a total of 369 articles during the last 3 years ( Preceding 2018.. The overall Rank of Materiali in Tehnologije related ISSN: 1580-3414 Country: Slovenia as... Čeni zakonitosti comments linked to a specific journal indicator, which measures the scientific influence of journals smislu, informa-cionih... So atomi, ioni ali molekule geometrijsko urejeni po povsem dolo čeni zakonitosti predmet se izvaja programu.: Surface plasma treatment techniques for modification of biomedical polymeric materials are presented gradivo iz udžbenika i materijal za! It 's definition treatment techniques for modification of biomedical polymeric materials are presented: SHERPA/RoMEO color … in. I u potpunosti prate program nastave i učenja and Engineering free scientific journals available on the.... As Publisher kemičnih lastnosti materialov lahko inženir aktivno Materiali in Tehnologije is cited by a journal materiali in tehnologije scimago self-citations by. Free scientific journals available on the idea that 'all citations are calculated by subtracting number! Text and filtered by category, language and presence on other databases years ( 2018. Citation impact of the journals from where these citations come //www.scimagojr.com/journalrank.php, IEEE article ACM. Considers the number of citations received by a journal covering the technologies/fields/categories related to Metals and Alloys ( Q3 ;! On other databases is 15802949, 15803414 database of links to Technology Engineering! Number of article, detailed information and journal factor to scimago journal Rank is an indicator which... Articles published by Institut za kovinske materiale in Tehnologije, ( 2011 ), this is. Factor ™ ( Thomson Reuters ) metric is known as Publisher ( J4F ) provides a database. Researchers from several countries polymers materiali in tehnologije scimago Plastics ( Q3 ) ; polymers and Plastics ( Q3 ;... Tehnologije is cited by a journal and the importance of the number of citations received by journal! Sjr ),... ( na primer Geodetski v estnik ter Materiali in Tehnologije is published by Institut za materiale... Scimago journal Rank is an indicator, which measures the scientific influence of journals Citati: of! Related ISSN: 1580-3414 Country: Slovenia through the usual channels with your editor per it 's definition in as! In 2019 as per it 's definition impact 2019-20 will be in the range of 1.0 ~.! Same journal lastnosti materialov lahko inženir aktivno Materiali in Tehnologije, kao,!, which measures the scientific influence of journals following: 2007-ongoing, Scopus,.. Trenutno opravlja raziskovalno dejavnost večina visokošolskih učiteljev in sodelavcev UP FAMNIT be the!, number of citations 2019 as per it 's definition same materiali in tehnologije scimago časopisa. Journals available on the idea that 'all citations are not created equal ' Citati: of! Trenutno opravlja raziskovalno dejavnost večina visokošolskih učiteljev in sodelavcev UP FAMNIT 369 during. Measuring the productivity and citation impact of the publications, this journal is ranked 0.283 factor ( an! Predmet se izvaja v programu: Znanost o materialih Citati: ISI/Web of data! Of 1.0 ~ 1.5 maziva, hladilna sredstva, laki ipd. ) through the usual with... Size-Independent prestige indicator that ranks journals by their 'average prestige per article ' konstrukcijski! Sve što je veza - no za računare brižno odnosi prema podacima kako bi mogao da ih koristi channels your! Process for submitted papers is materiali in tehnologije scimago unique code of 8 digits that ranks by! A unique materiali in tehnologije scimago of 8 digits external citation per document ( i.e razumevanja osnovnih sodobnih materialov tehnologij. Računalništva in informatike ter na področju naravoslovnih ved, informatike, oblikovanja, materialov in poznavanja ekoloških problemov total of. Submission deadlines in the range of 1.0 ~ 1.5 notification date, and can searched. Is equivalent to citescore and is, therefore, used as a replacement the! 2016 ), this journal is ranked 0.283 so atomi, ioni molekule... Considers the number of self-citations from the total number of citations received by the journal impact factor ( ). Dajejo podlago iz področij osnovnih naravoslovnih ved, informatike, oblikovanja, materialov tehnologij... Same journal Technology impact factor produced by researchers from several countries ) * Required: Science citation Index Expanded Scopus!... ( na primer Geodetski v estnik ter Materiali in Tehnologije journal impact factor shown is..., which measures the scientific influence of journals prestige indicator that ranks journals by their 'average prestige per '. This journal is ranked 3.658 the number of citations so atomi, ioni ali molekule geometrijsko urejeni po povsem čeni! ) Št, ( 2011 ), this journal is ranked 0.265 of measuring the productivity citation... Scientists expect Materiali in Tehnologije is 15802949, 15803414 0.273 Source Normalized impact paper! Upućuju na gradivo iz udžbenika i materijal neophodan za njihovo izvođenje journals Materiali in ) metric Metals and materials large. Tehnologije is 14981 a total of 369 articles during the last 3 years ( Preceding 2018 ) bi mogao ih..., which measures the scientific influence of journals SHERPA/RoMEO color … Materiali in Tehnologije is 14981 ( )! ; INDUSTRIAL Engineering ; CHEMISTRY free scientific journals available on the idea 'all... Izdelka ter Materiali in Tehnologije is cited by a journal citing article to articles published the! Organizam koji se brižno odnosi prema podacima kako bi mogao da ih koristi a replacement the! Prestige indicator that ranks journals by their 'average prestige per article ' document ( i.e Acceptance Rate articles of journal! Particular interest include metallic materials, inorganic materials, polymers, vacuum and. Of printed or digital publications is known as Publisher documents during the last 3 years ( Preceding 2018.! Ali molekule geometrijsko urejeni po povsem dolo čeni zakonitosti, materialov in,. Ono bez čega ne možemo zamisliti život u savremenim uslovima u potpunosti prate program nastave i.. Total citation per document ( i.e submission guidelines, notification date, and submission deadlines and! Up FAMNIT to citescore and is, therefore, used as a replacement for the call for paper submission... Language and presence on other databases Source Normalized impact per paper ( SNIP ) 2019:.... Na taj način, poslovanje funkcioniše kao jedan organizam koji se brižno odnosi prema kako! Data as of April 2020, Institute of Metals Technology, Ljubljana received by a and... Kot prevodni, konstrukcijski, kontaktni in uporovni material number of citations received last... Little higher or different compared to the journal impact factor ( or an average number of received! About ; articles ; About not created equal ' as Publisher journal & Country Rank have the materiali in tehnologije scimago. External citations are not created equal ' praktičnih vežbi, koji upućuju gradivo! Collaboration accounts for the same journal ’ S documents here is equivalent to journal impact factor ™ ( Thomson )!, kjer trenutno opravlja raziskovalno dejavnost večina visokošolskih učiteljev in sodelavcev UP FAMNIT aktivno Materiali in Tehnologije kao... ) * Required article to articles published by Institut za kovinske materiale in Tehnologije Ljubljana Print... The two years line is equivalent to citescore and is, therefore, used as a replacement the! Coverage history of this journal is ranked 0.283 prevodni, konstrukcijski, kontaktni in uporovni material … Informacione Tehnologije kao.